Το Δ.Σ.

Category: Το Ξενοδοχείο
Published on Thursday, 12 March 2015 07:56

                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν 24/2015

 

Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας με επωνυμία  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο “Ε.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.” της 8  Μαρτίου 2015

Στο Δ.Δ. Πλαταμώνα Δήμου Δίου – Ολύμπου Πιερίας σήμερα στις 8 Μαρτίου  2015 ημέρα της εβδομάδας Κυριακη και ώρα 16,00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας στα γραφεία της έδρας αυτής για συζητήσει και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και εκπροσώπηση της εταιρίας.

               

                       ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ του Μιχαήλ.

  2. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αποστόλου

  3. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου.

  4.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου.

  5. ΧΑΤΣΗΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ του Χρήστου

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικο Συμβουλιο μετα από συζητηση,ομοφωνα

 Εκλεγει  για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντα σύμβουλο τον ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟ  και για την θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή Δ/ντα σύμβουλο τον ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.                    

    Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του Αποστολου που γεννηθηκε στον Πλαταμωνα το 1975 κατοικος Δ.Κ. Πλαταμωνα Δ.Διου-Ολυμπου με ΑΔΤ ΑΖ316402 και ΑΦΜ 061103555,ξενοδοχος,Ελληνας υπηκοος ως              Πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος

2. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Χαραλαμπου που γεννηθηκε στον Πλαταμωνα το1959 κατοικος Δ.Κ. Πλαταμωνα Δ. Διου-Ολυμπου με ΑΔΤ ΑΕ359101 και ΑΦΜ 044438831,Γιατρος,Ελληνας υπηκοος ως    Αντι/δρος

3.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρηστου    που γεννηθηκε στον Πλαταμωνα το1971 κατοικος Δ.Κ. Πλαταμωνα Δ. Διου-Ολυμπου με ΑΔΤ ΑΖ316130  και ΑΦΜ 063705710,Εμπορος,Ελληνας υπηκοος  ως       Μέλος

4. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ του Μιχαηλ    που γεννηθηκε στην Λαρισα  το1966 κατοικος Δ.Κ. Πλαταμωνα Δ. Διου-Ολυμπου με ΑΔΤ ΑΒ724060  και ΑΦΜ 031754003, Ξενοδοχος,Ελληνας υπηκοος ως        Μέλος           

5. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ του Χρήστου   που γεννηθηκε στον Πλαταμωνα το 1976 κατοικος Δ.Κ. Πλαταμωνα Δ.Διου-Ολυμπου με ΑΔΤ Σ950469 και ΑΦΜ 063705170, ιδ.υπαλληλος,Ελληνας υπηκοος ως     Μέλος

      Στην συνέχεια ομόφωνα το Δ.Σ. αποφασίζει να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Χατζηλάμπρου  Στυλιανό   πρόεδρο και δ/ντα σύμβουλο.

Συγκεκριμένα του ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες.

    Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και φορολογικών αρχών, φυσικών η νομικών προσώπων Δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου διάφορων           Οργανισμών , κάθε μορφής, ενώπιον κάθε βαθμού Ελληνικών και ξένων δικαστηρίων , να εγείρει αγωγές να υποβάλει μηνύσεις να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα , να διορίζει δικηγόρους , να καταργεί δίκες , να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους , με οποιουσδήποτε όρους , να καταθέτει αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα ,χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια  να εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια ,επιταγές , αξιόγραφα και δικαιόγραφα γενικά.

    Να συνάπτει συμβιβάσεις τραπεζών για άνοιγμα κάθε μορφής πιστώσεων , να παρέχει εξοφλήσεις ,να μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά , να εκχωρεί και να ενεχυριάζει απαιτήσεις και λοιπά δικαιόγραφα ,να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους , να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους , να παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας προς τρίτους , να τριτεγγυάται επιταγές , συναλλαγματικές , να συνάπτει δάνεια , και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αποβλέπουσα η εξυπηρετούσα στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 

    Κωλυομένου η απουσιάζοντος του προέδρου όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στoν αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία για μια πενταετία ήτοι μέχρι  30 Ιουνίου 2020.         

     Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύετε η συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Σ.     ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Ι.                   1.

 

                                                                                                

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

FaLang translation system by Faboba